Trang chủ > Tuyển dụng
Tuyển dụng 2016
Ngày cập nhật: 11/03/2016
Tuyển dụng 2016
- Trợ Lý Giám Đốc
- Trưởng phòng An Toàn Lao Động
- Lái xe cơ giới
- Công nhân lao động phổ thông
Thông tin tuyển dụng T11-2014
Ngày cập nhật: 18/11/2014
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Lái xe cơ giới
Công nhân lao động phổ thông
Thông tin tuyển dụng T6-2014
Ngày cập nhật: 29/05/2014
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Kỹ sư Xây dựng/ Kỹ sư Môi Trường
Thông tin tuyển dụng T4-2014
Ngày cập nhật: 18/03/2014
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Kỹ sư Xây dựng/ Kỹ sư Môi Trường
Thông tin tuyển dụng 2012
Ngày cập nhật: 01/03/2012
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1) Kỹ sư Xây dựng/Cơ khí/Điện cơ
2) Kỹ sư Môi trường (chuyên ngành xử lý nước và vận hành bãi chôn lấp)
3) Trợ lý Giám đốc (cho giám đốc người Mỹ)
4) Kế toán tổng hợp
5)Nhân viên lễ tân