Trang chủ > Các trang thiết bị
Các trang thiết bị.
Ngày cập nhật:
Tất cả các thiết bị vận hành đều được tu sửa theo kế hoạch bảo trì của công ty. Các sửa chữa đơn giản sẽ được nhân viên bãi rác tiến hành thường xuyên tại công trường để đảm bảo việc vận hành được thực ...