VWS Activities

NDĐT – Ngày 28-3, Ông David Dương, Tổng giám đốc Công ty Xử lý chất thải chất thải rắn Việt Nam (VIETNAM WASTE SOLUTIONS-VWS) trao một tỷ đồng để huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An gây quỹ hỗ trợ các hộ nông dân, hoặc các hộ có triển vọng phát triển sản xuất, kinh doanh

read more
Translate »