Address:
Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa PhướcXã Đa Phước, Huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam.
Tel: +84 - 28 - 3778 - 0588 Fax: +84 - 8 - 3778 - 0589
Văn phòng đại diện 42 - Lý Văn Phức - Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
Tel: +84 - 28 - 3820 - 5958 Fax: +84 - 8 - 3820 - 3240
Liên hệ bằng email: vws@vnwaste.com.
Miscellaneous Information:
Contact
 
Đa Phước Integrated Waste Management Facility
Đa Phước ward, Bình Chánh district
Hồ Chí Minh City
Việt Nam.
Tel: +84 - 8 - 3778 - 0588
Fax: +84 - 8 - 3778 - 0589


Representative Office
42 - Lý Văn Phức str.- District 1
Hồ Chí Minh City
Việt Nam
Tel: +84 - 8 - 3820 5958
Fax: +84 - 8 - 3820 3240

Email contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..