Sáng 17.6, 25 bác sĩ chuyên khoa II quản lý y tế Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đến Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) để tham quan học hỏi quy trình xử lý chất thải rắn.