Giới thiệu về VWS 
02/09/2010
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xử Lý Chất Thải Việt Nam (VWS) là công ty thành viên 100% vốn của Công ty California Waste Solution (CWS), có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Công ty được thành lập nhằm cung cấp dịch vụ xử lý chất thải cho Việt Nam. Những dịch vụ mà công ty cung cấp bao gồm – nhưng không hạn chế - sở hữu, phát triển (bao gồm tư vấn kỹ thuật, thiết kế và xây dựng) và tiến hành xử lý chất thải rắn cũng như vận hành các nhà máy xử lý. 


Các cơ sở xử lý chất thải rắn bao gồm bãi chôn lấp kiểu mẫu đạt tiêu chuẩn vệ sinh, nhà máy tái chế (phân loại) (MRF’s), khu vực làm phân compost, trạm trung chuyển, nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy thu gom khí bãi chôn lấp sản xuất điện và dịch vụ thu gom chất thải rắn. VWS theo đuổi một chiến lược chuyên biệt nhằm cung cấp cho thị trường Việt Nam một giải pháp tổng thể từ đầu đến cuối, qua đó khách hàng sẽ không còn phải lo nghĩ về lượng chất thải rắn này nữa. Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Việt Nam chịu trách nhiệm về thiết kế, xây dựng và vận hành Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Đa Phước (DPIWMF). DPIWMF được xây dựng ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tổng vốn đầu tư vào dự án này là trên 100 triệu Mỹ kim. Nguồn tài chính từ CWS, các ngân hàng Mỹ và Việt Nam. 

Người sáng lập VWS là ông David Dương, Việt Kiều Mỹ, đồng thời ông cũng là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty California Waste Solutions (CWS), California, Hoa Kỳ. Bản thân ông cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn dựa trên kinh nghiệm ba khu liên hợp tương tự tại tiểu bang California. Hiện tại, CWS được xếp hạng 31 theo bảng xếp hạng 100 công ty hàng đầu trong ngành xử lý chất thải của Hoa Kỳ do tạp chí Waste Age bình chọn. Những kinh nghiệm trên đã giúp những nhà quản lý của VWS có cái nhìn sắc sảo về môi trường kinh doanh tương tự, vốn là điều tối cần thiết để công ty đạt được thành công. Bên cạnh đó, ông Dương cũng muốn mang những kinh nghiệm, hiểu biết của mình về quê hương Việt Nam nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương cũng như đào tạo lao động có chuyên môn trong lãnh vực bảo vệ môi trường.