Dốc cân và hai phòng điều hành cân dành cho xe tải sẽ được xây dựng liền kề phía tây Bãi chôn lấp. Trạm cân được trang bị điện dự phòng và các phương tiện thông tin liên lạc. Trạm cân hoạt động với các cân sử dụng hệ thống vi tính đã lập trình, qua đó theo dõi lưu lượng xe tải và quản lý lượng rác thải đi vào Khu Liên Hợp. Trạm cân được thiết kế để xe tải với chiều dài 20 m có thể lưu thông qua.

Một trạm cân thứ hai với hai dốc cân sẽ được hoàn tất vào tháng 9 năm 2010. Trạm cân mới này sẽ tạo sự linh hoạt và nhanh chóng hơn trong việc cân đong lượng rác và vật liệu tái chế đầu vào cũng như các sản phẩm đầu ra.