Cầu dẫn vào Khu Liên Hợp có tác dụng nối đoạn đường từ hướng Tây để băng qua sông Kênh Rạch. Cầu có 2 làn xe dành cho xe tải và 2 làn dành cho xe máy. Tải trọng cầu cho phép xe có tải trọng 36 tấn lưu thông.