Một xưởng sửa chửa và bảo trì thiết bị khép kín đã được xây dựng hoàn tất và đi vào vận hành từ tháng 7 năm 2010. Cơ sở này có thể thực hiện việc bảo dưỡng cho 8 thiết bị hạng nặng cùng lúc, và nhà kho cho các thiết bị phụ tùng.