Giai đoạn 1 nhà máy xử lý nước rỉ rác sử dụng công nghệ lọc thẩm thấu ngược kép có công suất xử lý 280 m3/ngày đáp ứng các tiêu chuẩn xả thải của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng để xử lý nước rỉ rác tại Việt Nam.

Giai đoạn 2 của nhà máy xử lý sử dụng công nghệ lọc bơm hóa chất với công suất hiện tại là 3,000 m3/ngày..

Giai đoạn 3 có công suất 1,000 m3/ngày sử dụng quy trình Màng Lọc Sinh Học. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng để xử lý nước rỉ rác tại Việt Nam.