Hiện tại, VWS đang vận hành thử dây chuyền chế biến phân compost với công suất 100 tấn/ngày. Quá trình ủ phân sử dụng túi kín và quy trình thổi khí giúp hạn chế tối thiểu mùi hôi phát sinh. Sau khi kiểm tra mọi công đoạn vận hành hoàn hảo, công tác này sẽ được nâng lên 1.000 tấn/ngày.