Một nhà máy với diện tích 15,168 m2 (96 x 158m) bao gồm dây chuyền phân loại và tách rời nguyên vật liệu phục vụ tái chế. Nhà máy sẽ tiếp nhận khoảng 500 tấn rác thải được phân loại sơ bộ. Với thiết kế tương tự như ở Hoa Kỳ, công trình này sẽ có một hệ thống gồm nhiều dây chuyền phân loại cho những dòng chất thải khác nhau và sản xuất những sản phẩm tái chế các loại. Cùng với Trạm Trung chuyển, tại thời điểm hiện tại, Nhà máy này là tòa nhà có khẩu độ lớn nhất tại Việt Nam được xây dựng mà không cần cột chống đỡ ở giữa.