Trạm trung chuyển là một khu vực có cấu trúc bằng thép khép kín với diện tích hơn 11.520 m2 (96 x 120m) . Cùng Nhà máy Tái chế Chất thải rắn, Trạm Trung chuyển, tại thời điểm hiện tại, là tòa nhà có khẩu độ lớn nhất tại Việt Nam được xây dựng mà không cần cột chống đỡ ở giữa.