Một hệ thống rửa bánh. Một hệ thống rửa kín tự động ...

 

 

 

  

Xem tiếp...

   Một khu vực dùng để tồn trữ và phân phối xăng, dầu đã đi vào vận hành vào tháng 6 năm 201

 

 

 

  

Xem tiếp...

   Điện đi vào trạm này sẽ phân phối điện cho tất cả các công trình khác nhau trong Khu Liên Hợp ... 

  

 

 

 

Xem tiếp...

   khu vực 2 tầng có diện tích 800 m2 ...

 

 

 

     

Xem tiếp...

    Nước sau xử lý được sử dụng cho các mục đích khống chế bụi, rửa thiết bị ...

 

 

 

Xem tiếp...

    Trong tương lai, các thiết bị phát điện sẽ được lắp đặt với công suất tối thiểu là 12 megawatt.