Một hệ thống rửa bánh. Một hệ thống rửa kín tự động ...

 

 

 

  

   Một khu vực dùng để tồn trữ và phân phối xăng, dầu đã đi vào vận hành vào tháng 6 năm 201

 

 

 

  

   Điện đi vào trạm này sẽ phân phối điện cho tất cả các công trình khác nhau trong Khu Liên Hợp ... 

  

 

 

 

   khu vực 2 tầng có diện tích 800 m2 ...

 

 

 

     

    Nước sau xử lý được sử dụng cho các mục đích khống chế bụi, rửa thiết bị ...

 

 

 

    Trong tương lai, các thiết bị phát điện sẽ được lắp đặt với công suất tối thiểu là 12 megawatt.