Các trang thiết bị.

Ngày cập nhật:Ngoài ra, mọi thiết bị thí nghiệm, quan trắc và vệ sinh được bảo trì và kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo mọi thiết bị cần thiết đều sẵn sàng. Một số công tác sửa chữa được thực hiện bởi các công ty bên ngoài. Dịch vụ sửa chữa chính như kiểm tra động cơ sẽ được tiến hành bên ngoài công trường bởi nhà thầu. Các hoạt động bảo trì thường nhật được thực hiện tại nơi thiết bị đậu trong giờ không làm việc thông qua việc sử dụng thiết bị bảo trì cơ động.

 

THIẾT BỊ BẢO TRÌ

Các thiết bị đa dạng được sử dụng cho công tác vận hành tại KLH. Thiết bị tại công trường đáp ứng phục vụ cho nhu cầu chôn lấp và bảo dưỡng để vận hành KLH theo đúng các tiêu chuẩn về môi trường đã được quy định. Danh mục thiết bị tối thiểu để xử lý rác an toàn được trình bày trong bảng 1. Danh mục thiết bị vận hành tối thiểu được thể thiện trong bảng 1 – Danh mục các thiết bị vận hành. Sẽ có các loại thiết bị căn cứ theo sự hoạt động của KLH, kích cỡ thiết bị, và các thiết bị vận hành khác. Danh mục này chỉ được xem như một sườn hướng dẫn.


BẢNG 1: DANH MỤC THIẾT BỊ VẬN HÀNH

THIẾT BỊ SỬ DỤNG
Xe ủi Đẩy, nén, tạo phẳng và phủ rác. Chạy trên các sườn dốc, công tác đất.
Xe đầm

Đầm nén, san phẳng và che phủ

 

Xe thùng Chở đất đá để lát sàn tiếp nhận, đường và làm lớp phủ

Xe xúc lật

Ủi rác khỏi sàn tiếp nhận. Xúc nguyên vật liệu lên xe tải.

  
 

Máy phun xịt cơ động Bồn 2m3 cho phun xịt khử mùi và diệt côn trùng.
Xe bồn Rửa đường, kiểm soát hỏa hoạn, kiểm soát bụi.
Máy xúc Chở vật liệu, đào rãnh, sửa chữa đê đất và bảo dưỡng chung.

 
Xe bang San phẳng sàn tiếp nhận, bảo dưỡng đường nội bộ và kiểm soát hệ thống thoát nước.

 
Xe nâng thiết bị Nâng các trang thiết bị và di dời vật nặng.