Ngày cập nhật: 08/08/2020
VIETNAM WASTE SOLUTIONS (Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Việt Nam) là Công ty của Hoa kỳ trực thuộc Công ty mẹ California Waste Solutions có trụ sở tại Bang California, Hoa Kỳ. Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển nhân sự cho các vị trí như sau:
 
Các bạn có nhu cầu gửi CV về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..