Contact Us!

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions - VWS) là công ty thành viên 100% vốn của Công ty California Waste Solutions (CWS), có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Công ty được thành lập nhằm cung cấp dịch vụ xử lý chất thải cho Việt Nam.

Điện Thoại
+84 (028) 3778 0588
Fax
(+84) 28 3778 0589
Thời Gian Làm Việc
Thứ Hai - Thứ Bảy: 07h30 - 17h00
Xử Lý Chất Thải Việt Nam
Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Văn Phòng Đại Diện
42 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

    Translate »